't Hooghuis 37, GELDERMALSEN

Omschrijving

a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de derde verdieping, plaatselijk bekend als ’t Hooghuis 37 te 4191 AG Geldermalsen, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie G, complexaanduiding 2737, appartementsindex 71, uitmakende het zeven/tweehonderdtweeëntwintigste (7/222) aandeel in de gemeenschap, omvattende het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie G, complexaanduiding 2737, appartementsindex 2, welk laatstgemeld appartementsrecht uitmaakt het zesenveertig/éénhonderdste (46/100) aandeel in de gemeenschap van het complex van winkels en wooneenheden met aanhorigheden, staande en gelegen te Geldermalsen, hoek Kerkstraat/Markt, plaatselijk bekend als ’t Hooghuis, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie G, nummer 857, groot eenentwintig are en negenenveertig centiare (21 a 49 ca);
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bergruimte in de kelder, plaatselijk bekend als Geldermalsen, ’t Hooghuis (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie G, complexaanduiding 2737, appartementsindex 42, uitmakende het één/tweehonderdtweeëntwintigste (1/222) aandeel in de gemeenschap omvattende het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie G, complexaanduiding 2737, appartementsindex 2 en voorts zoals sub a. is omschreven;

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Bouwjaar
1970
Oppervlakte wonen
72 m2
Inhoud
180 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie G, complexaanduiding 2737, appartementsindex 71 en appartementsindex 42.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

Bestemmingsplan
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Centrum 2013'' van de gemeente West-Betuwe. De enkelbestemming van het registergoed is: ''Centrum-1'' en de dubbelbestemming van het registergoed zijn: ''Waarde-Archeologie 1'' en ''Waterstaat-Waterberging''. Het perceel is gelegen binnen de gebiedsaanduiding ''vrijwaringszone-molenbiotoop''.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de dinsdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager legal & tax te Arnhem.

NDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.168,00 (per 14‑01‑2021 om 17:17 uur)
exclusief achterstand VvE kosten (ad € 5.728,85 (p.m.) t/m maart 2021) (per 01‑02‑2021 om 09:02 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15‑01‑2021 om 17:19 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45182

Notaris

Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 1 februari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-02-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.