Wijze van veilen

De op deze website aangekondigde veilingen worden op verschillende manieren georganiseerd. In de bijzondere veilingvoorwaarden wordt aangegeven welke wijze van veilen wordt gehanteerd. Neem kennis van de verschillen voordat u gaat bieden. 

Hybride (vanuit een zaal, met veilingmeester en internet)

De hybride of Zaal-/Internetveiling wordt georganiseerd vanuit een openbaar toegankelijke locatie, de veilingzaal. Tegelijkertijd kan deze veiling ook via internet worden gevolgd. Zowel in de zaal als via het internet hoort u de veilingmeester die de veiling begeleidt. Hij geeft onder andere aan wanneer de veiling start en hoe er kan worden geboden.  

Internet-only Live (met veilingmeester)

De Internetveiling kent twee varianten, internet-only Live  en  internet-only Timed. Bij beide varianten wordt alleen via internet geveild, er is dus géén fysieke zaal waar geboden kan worden. Bij de Live-variant hoort u wel de veilingmeester. Hij geeft onder andere aan wanneer de veiling start en hoe er kan worden geboden. Het is een Live evenement. 

Internet-only Timed (met een klok)

De internet-only Timed veiling vindt geautomatiseerd plaats en wordt niet begeleid door een veilingmeester. Het veilingproces wordt gestuurd door een aflopende klok en een berichtenscherm (boven in het biedscherm). De werkwijze tijdens de veiling is als volgt.


Vanaf de start van de veiling duurt de Inzet minimaal zeven minuten. Wordt in de laatste zestig seconden van de Inzet een Bod gedaan, dan wordt de Inzet automatisch tot zestig seconden verlengd. Eenmaal/andermaal komt op ongeveer twintig respectievelijk tien seconden (aflopende tijd) en wordt aangegeven in het berichtenveld, de klok is dan niet zichtbaar. De Afslag start ongeveer twee minuten na de Inzet. Het laatste afslagbedrag is €1.000,- boven de hoogste inzet.Zaal-only (zonder internet)

De Zaalveiling is de oudste wijze van veilen, deze komt sinds de introductie van het internetbieden zo'n tien jaar geleden echter bijna niet meer voor. Soms wordt nog gekozen voor deze wijze, waarbij er dus niet via internet kan worden geboden. Alle bieders komen naar de zaal, daar wordt geboden en gekocht.