Hoefkade 1268, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Woning op de eerste verdieping en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1935.
Oppervlakte conform BAG viewer: 68 m2.
Inhoud, is volgens database NVM (eerdere verkoop): 201 m3.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1935
Oppervlakte wonen
68 m2
Inhoud
201 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente ‘s Gravenhage, sectie AC, complexaanduiding 2308-A, appartementsindex 5.

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website Bodemloket.nl is geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Voorts is blijkens raadpleging van voornoemde website gebleken dat op het adres van het Registergoed geen gegevens zijn geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De maandbijdrage bedraagt € 35,00 per maand. Er zijn geen stookkosten inbegrepen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met oktober 2023 € 684,80 en de administratiekosten € 199,98.

Erfpacht
Het recht van erfpacht is eeuwigdurend heruitgegeven door middel van een obligatoire overeenkomst de dato 1 oktober 2004.
De erfpachtcanon bedraagt € 45,38 per halfjaar achteraf te voldoen en de beheerkosten bedragen € 15,50 per halfjaar achteraf te voldoen.
De eerstvolgende herziening van de canon zal plaatsvinden op een januari tweeduizend vijfentwintig.

Opkoopbescherming gemeente Den Haag
In gemeente Den Haag geldt vanaf één maart tweeduizend tweeëntwintig een opkoopbescherming en houdt in dat bij aankoop van een woning met een WOZ-waarde tot en met € 405.000 deze niet mag worden verhuurd. De WOZ-waarde van het Registergoed ligt onder de voornoemde waarde.
In beginsel wordt een vergunning tot verhuur voor een woning onder deze voorwaarde niet verstrekt doch wordt alleen in een aantal uitzonderingsgevallen een vergunning of ontheffing voor verhuur van een woning verkregen.
Voor de overige gevallen geldt dus een verhuurverbod. Het verhuren van een woonruimte zonder vergunning of ontheffing kan leiden tot een boete. Alle informatie hierover kunt u nalezen op de website van de gemeente Den Haag.
Een koper in de veiling dient rekening te houden met het bovenstaande.
De Verkoper is niet bekend met lopende huurovereenkomsten terzake het Registergoed.

Gebruik/Huurbeding
Volgens de Basisregistratie Personen staan op acht mei tweeduizend drieëntwintig derde personen ingeschreven op het adres. Het is niet bekend op welke grond deze personen zijn ingeschreven.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De Koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van (eventuele) lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed en geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde en het bepaalde in artikel 13 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
46119
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Bijzondere voorwaarden

Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De maandbijdrage bedraagt € 35,00 per maand. Er zijn geen stookkosten inbegrepen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met oktober 2023 € 684,80 en de administratiekosten € 199,98.

Erfpacht
Het recht van erfpacht is eeuwigdurend heruitgegeven door middel van een obligatoire overeenkomst de dato 1 oktober 2004.
De erfpachtcanon bedraagt € 45,38 per halfjaar achteraf te voldoen en de beheerkosten bedragen € 15,50 per halfjaar achteraf te voldoen.
De eerstvolgende herziening van de canon zal plaatsvinden op een januari tweeduizend vijfentwintig.

Opkoopbescherming gemeente Den Haag
In gemeente Den Haag geldt vanaf één maart tweeduizend tweeëntwintig een opkoopbescherming en houdt in dat bij aankoop van een woning met een WOZ-waarde tot en met € 405.000 deze niet mag worden verhuurd. De WOZ-waarde van het Registergoed ligt onder de voornoemde waarde.
In beginsel wordt een vergunning tot verhuur voor een woning onder deze voorwaarde niet verstrekt doch wordt alleen in een aantal uitzonderingsgevallen een vergunning of ontheffing voor verhuur van een woning verkregen.
Voor de overige gevallen geldt dus een verhuurverbod. Het verhuren van een woonruimte zonder vergunning of ontheffing kan leiden tot een boete. Alle informatie hierover kunt u nalezen op de website van de gemeente Den Haag.
Een koper in de veiling dient rekening te houden met het bovenstaande.
De Verkoper is niet bekend met lopende huurovereenkomsten terzake het Registergoed.

Gebruik/Huurbeding
Volgens de Basisregistratie Personen staan op acht mei tweeduizend drieëntwintig derde personen ingeschreven op het adres. Het is niet bekend op welke grond deze personen zijn ingeschreven.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De Koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van (eventuele) lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed en geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde en het bepaalde in artikel 13 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Opbrengst veiling
€ 164.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 9.500,00 (per 03‑08‑2023 om 11:08 uur)
dit bedrag is incl. kosten VVE en erfpacht, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming (per 03‑08‑2023 om 11:08 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 46119
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 28 augustus 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-08-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.