Rijnstraat 119, HAARLEM

Omschrijving

Tussenwoning met houten berging en tuin.

Oppervlakte volgens BAG 70 m².

Vermoedelijke indeling:
Begane grond: voortuin, entree-hal, gang met toilet en trapkast. Woonkamer en woonkeuken met openslaande deuren naar achtertuin met vrijstaande houten schuur.
1-ste verdieping: overloop, 3 slaapkamers. Badkamer met douche.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1930
Oppervlakte wonen
63 m2
Oppervlakte perceel
74 m2
Inhoud
235 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren te 2025 RR Haarlem, Rijnstraat 119, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 16933, groot vier en zeventig vierkante meter (74 m2).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Naast de eigenaar staat er nog een persoon ingeschreven. De bank heeft het huurbeding NIET ingeroepen. Contact met de eigenaar en/of andere persoon is niet tot stand gekomen.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG: 70 m².

bouwjaar
1930.

energie (EPA)
Er is een voorlopig energielabel, te weten F.

publiekrechtelijke beperkingen
De verkoper heeft de notaris verklaard dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op dertig december tweeduizend twintig (30-12-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Geen acte de command mogelijk.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 200,98
Rioolheffing € 148,85

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten: € 4.300.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Geen acte de command mogelijk.
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Geen acte de command mogelijk.
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen

Financieel

Inzetpremie:
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.300,00 (per 14‑01‑2021 om 13:46 uur)
OZB
€ 200,98 per jaar
Rioolheffing
€ 148,85 per jaar

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45162

Notaris

Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 31 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.