Klik hier om de Google kaart te zien
  • Center:
  • Zoom:

Veilinglocatie

De zaalveiling vindt plaats in Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem.
Bij een zaalveiling kunt u ook bieden via internet.

Coronavirus mededeling

In verband met de huidige situatie rondom het Corona-virus met betrekking tot bijeenkomsten met meerdere personen willen wij u graag informeren over de komende veilingen die in Papendal te Arnhem worden georganiseerd.

Veiling dinsdag 15 september 2020 om 13.30 uur
Deze veiling, georganiseerd door Vastgoedveiling / regio Oost is, –zoals het nu lijkt- een Hybride veiling (zaalveiling met internetbieden tezamen); Papendal is op dit moment geopend.

Op dit moment mogen er maximaal 36 personen in de zaal worden toegelaten.

Mochten de overheidsregels worden aangescherpt dan de veiling als een Internet-Only veiling plaatsvinden; u zult dit tijdig van ons vernemen.

Veiling dinsdag 20 oktober 2020 om 13.30 uur
Deze veiling zal op Papendal eveneens als een Hybride veiling (zaal en internet) worden georganiseerd, tenzij Papendal alsdan gesloten is.

Vooralsnog gaan wij er van uit dat ook bij deze veiling maximaal 36 personen in de zaal mogen worden toegelaten, indien dat er dan meer zijn laten wij u dit z.s.m. weten.

Mochten de overheidsregels worden aangescherpt dan de veiling als een Internet-Only veiling plaatsvinden; u zult dit tijdig van ons vernemen.

Veiling 17 november 2020
Deze veiling zal op Papendal eveneens als een Hybride veiling (zaal en internet) worden georganiseerd, tenzij Papendal alsdan gesloten is.

Vooralsnog gaan wij er van uit dat ook bij deze veiling maximaal 36 personen in de zaal mogen worden toegelaten, indien dat er dan meer zijn laten wij u dit z.s.m. weten.

Mochten de overheidsregels worden aangescherpt dan de veiling als een Internet-Only veiling plaatsvinden; u zult dit tijdig van ons vernemen.

In verband met de regels omtrent het COVID-19 virus mogen er op dit moment maximaal 36 personen in de veilingzaal worden toegelaten, dit is incl. de organisatie; Congrescentrum Papendal te Arnhem hanteert hiervoor een strikt beleid, waaraan de organisatie van deze veiling zich uiteraard conformeert. Wij adviseren veilingbieders derhalve voor zoveel mogelijk via Internet mee te bieden. Indien veilingbezoekers (bieders) nog geen account hebben kunnen zij zich bij een (veiling-)notaris laten registeren en een borg storten, zodat er ook on-line mee kan worden geboden. Voor meer informatie omtrent registratie, klik hier: https://openbareverkoop.nl/internetbieden.


Organisatie

De zaalveiling wordt georganiseerd door de Stichting Vastgoedveiling Gelderland en omvat de provincie Gelderland en het midden en oosten van de provincie Utrecht.

Kavels Oost

Bekijk de aan gebied Oost gekoppelde en gepubliceerde kavels, klik hier.
Klik hieronder op een datum voor de "daglijst" van kavels.

Komende veilingen

Datum Tijd #
20-10-2020 13:30 uur 6
18-11-2020 13:30 uur 0

Wilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: