Zoek een object...  
   
 
Locatie: Type object: In provincie:
 

  Navigatie  
   
 
Hoe werkt het bieden en mijnen op de veiling?
Kunnen (object)gegevens tussentijds gewijzigd worden?
Hoe weet ik of de veiling doorgaat?
Kan ik zelf kopen op een veiling?
Kan ik een object van binnen bezichtigen?
Wat kost het kopen op een veiling?
Kan ik een voorbehoud van financiering maken?
Is er verschil tussen een beslag- en executieveiling?
De na de veiling (nog) bewoonde woning
 
 
  Wat kost het kopen op een veiling?  
   
  Het belangrijkste bedrag is uiteraard de koopsom van het gekochte perceel. Die bestaat uit het bedrag waarvoor "gemijnd" is, of -als er niet gemijnd is- uit het bedrag dat als hoogste geboden is (de "inzetsom"). Boven de koopsom zijn door de koper mogelijk de volgende kosten verschuldigd:
  • overdrachtsbelasting (2% of 6% van de koopsom, vermeerderd met een deel van de kosten);
  • notarieel honorarium;
  • de inzetpremie (meestal 1% van het hoogste bod bij het opbieden);
  • kadastrale rechten en kadastrale recherche;
  • doorhaling van inschrijvingen en beslagen; 
  • vaste lasten over het lopende jaar en over achterliggende jaren, voor zover de koper daarvoor verantwoordelijk is;
  • de kosten van advertenties en veilingorganisatie;
  • eventueel: kosten van een akte de command;
  • overige kosten en lasten, zoals beschreven in de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

De kosten verbonden aan de veiling van een woning zijn echter sterk beperkt door wettelijke beschermingsregels. Alleen de volgende kosten en heffingen mogen aan de koper worden doorberekend: het honorarium van de notaris, de kadasterkosten, de overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting, de kosten van ontruiming en de kosten die op grond van de wet aan een koper mogen worden doorberekend, zoals achterstallige servicekosten of erfpachtcanon.

Over de hoogte van de kosten en heffingen kunt u de website raadplegen en bij onduidelijkheid, navraag doen bij de notaris.

 
 

Nieuwsbrief: